fbpx

Støtte-muligheder

Johan Borups Højskole København forside

PITSTOP ORDNING – Studiepause

Er du midt i et studie og føler du er kørt træt, overvejer at skifte studie, kom du ikke ind på dit drømmestudie eller trænger du til at få batterierne ladet godt og grundigt op, så er Pitstop-ordningen en oplagt mulighed for dig! Her har du mulighed for et ophold på Johan Borups Højskole til reduceret pris.

Læs mere her og kontakt os hvis du er interesseret i at høre mere om skolen og om denne ordning.

SYDSLESVIG OG SØNDERJYLLAND

Takket være Aage og Johanne Louis-Hansen fonden kan unge fra det dansk-tyske grænseland søge et stipendium til at gå på Johan Borups Højskole. Læs mere om hvordan du ansøger her.

STØTTE TIL UNGE UDEN AFSLUTTET UNGDOMSUDDANNELSE

Der findes en særlig støtte til unge mellem 17 1/2 og 25 år uden ungdomsuddannelse, der gerne vil på højskole. Kontakt os på borups@borups.dk for mere information og en prisudregning.

MENTORORDNING

Unge mellem 17 1/2 og 25 år uden en ungdomsuddannelse med behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse har mulighed for at få tilknyttet en fast mentor, som tager hånd om den unge og fungerer som personlig vejleder og sparringspartner. For at blive mentorelev skal du kontakte dit lokale UU-center og sammen med din UU-vejleder udfylde en uddannelsesplan, som skal sendes til højskole. Læs mere her

STIPENDIER TIL UNGE MED MINORITETSETNISK BAGGRUND

På Johan Borups Højskole er der på Efterårsholdet 2024 mulighed for at unge med minoritetsetnisk baggrund, kan få en friplads og komme 4 mdr. på højskole gratis, midt i København. Johan Borups Højskole er en kunstnerisk højskole, som ligger ved Frederiksholms Kanal lige over for Christiansborg. Læs mere her

KOMMUNESTØTTE

Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune. Hør nærmere hos din kommune.

SUPPLERENDE KOMMUNESTØTTE

Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse eller til unge, som efter en konkret vurdering står i fare for at blive arbejdsløse. Støtten ydes til dækning af ekskursioner, særlige undervisningsudgifter samt transportudgifter.

LEDIGE DAGPENGEMODTAGERE UNDER 25 ÅR

Ledige under 25 år kan få 50 procent af dagpengesatsen under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af ledighedsperioden. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. Hør nærmere hos dit lokale jobcenter.

LEDIGE MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP/STARTHJÆLP

Kontanthjælpsmodtagere kan eventuelt komme på højskole som led i en handlings- eller aktiveringsplan. Hør nærmere hos din kommune.

SYGEDAGPENGE UNDER HØJSKOLEOPHOLD

Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling.

NYANKOMNE FLYGTNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE INDVANDRERE

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte indvandrere, som er omfattet af mulighederne for et introduktionsprogram, har mulighed for at søge om et højskoleophold som en del af deres individuelle kontrakt med kommunen. Kontakt kommunen og læs mere her: http://www.ffd.dk/flygtning

NORDISKE ELEVER

NORSKE elever kan søge stipendium og lån til skolepenge ved ophold af mindst tre måneders varighed gennem: Statens Lånekasse for utdanning: www.lanekassen.no tlf.+47 22 72 67 00

Information til den norske lånekasse:

Kurset efterår 2024 begynder søndag den 4. august 2024 og slutter lørdag den 21. december 2024, i alt 20 uger.
Ugepris efteråret 2024 = 1.400 DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1150 DKK
Hertil kommer DKK 7.500 (pr. semester) som inkluderer materialer, studierejse, fællesture, entréer og besøg mm., som er obligatorisk for undervisningen. På Rejse & Kunst betales DKK 10.000,- pga. flere rejseaktiviteter.

Kurset forår 2025 begynder mandag den 6. januar 2025 og slutter søndag den 22. juni 2025, i alt 24 uger.
Ugepris foråret 2025 = 1.400 DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1150 DKK
Hertil kommer DKK 7.500 (pr. semester) som inkluderer materialer, studierejse, fællesture, entréer og besøg mm., som er obligatorisk for undervisningen. På Rejse & Kunst betales DKK 10.000,- pga. flere rejseaktiviteter.

FÆRØSKE elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn: www.studul.fo tlf.+298 356 800

GRØNLANDSKE elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/hjemmestyret.

ISLANDSKE elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø. tlf. +45 33 42 63 25. Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor. www.akmennt.is/nu

FINSKE elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden tlf. +358 9 4542 080.

 

Støttemulighederne ændrer sig løbende. Informationerne på denne side kan derfor mangle de seneste ændringer. Kontakt gerne skolen på borups@borups.dk så hjælper vi gerne med at gennemgå mulighederne.