fbpx

Arkitektur & Kunst

Arkitektur & kunst Johan Borups Højskole

om arkitektur & kunstlinjen

På linjen for Arkitektur & Kunst arbejder vi i feltet mellem arkitektur og kunst. Vi undersøger, hvor de to fag mødes og hvad der sker i det møde. Arkitektur begrænses ofte til at forstås som bygninger – på Arkitektur & Kunst arbejder vi med arkitektur som et blik i eller en tilgang til verdenen, der kan tage mange former – tegning, skulptur, installation og scenografi. Vi arbejder med forskellige metoder, der fremmer den abstrakte tænkning og hjælper til at forstå og afkode rum samt give form. På Arkitektur & Kunst vil du blive præsenteret for forskellige måder at arbejde og opstille et koncept – en bred vifte af måder at styre og udvikle sin kunstneriske proces.

Vi arbejder analogt på linjen, da vi mener, at det er vigtigt at lære sig tektonik, materialitet og forstå et virkeligt fysisk rum. Desuden tilfører den førte hånd altid personlighed og karakter, modsat computeren.

“Vi arbejder med forskellige metoder, der fremmer den abstrakte tænkning og hjælper til at forstå og afkode rum samt give form.”

studierejse

Vi tager på studierejse hvert semester for at lære os selv bedre at kende som europæere og verdensborgere.

Destinationerne skifter, men fælles for alle studierejserne er, at vi tager ud med vores faglighed, besøger inspirerende kunstnere og lokale personligheder.

I efteråret 2019 rejser Arkitektur & Kunst til Vadehavet, nærmere bestemt Rømø. Vadehavet er det sted i Danmark, hvor tidevandet falder og stiger mest over et døgn. Somme tider kan man gå fra ø til fastland og andre gange må man sejle. Denne unikke manifestation af tid vil vi undersøge, og vi vil fokusere på tid som begreb. Vi skal arbejde med landskabet og naturen gennem installation og registrering, plukke østers, reflektere sammen og indsamle så mange indtryk vi kan i løbet af turen. Vi vil forsøge at interagere med landskabet på dets betingelser og forstå dets rytme og kræfter. Valget falder på Vadehavet, fordi Johan Borups Højskole har valgt ikke at flyve, for at mindske vores CO2 aftryk og holde af det nære og unikke i vores kultur og miljø.

Studierejse Johan Borups Højskole

WORKSHOPS & færdigheder

Igennem de forskellige workshops vil vi arbejde med alt fra teknisk arkitekturtegning til mere skulpturelle og installatoriske projekter. Det gør vi gennem forskellige materialer med forskellige teknikker.

Du vil bl.a. opnå færdigheder i:

Tegning (både retvinklet projektion og abstrakt/konceptuel tegning).

Opmåling og modelbygning.Kompleks rumlig tænkning (forståelse for metode og opstilling af koncepter).

Grafiske færdigheder, der vil hjælpe dig til at fremhæve fortællingen i dine projekter.

Byggepraktiske færdigheder (installations- og støbeworkshop) og materialeforståelse (materialets natur, muligheder og begrænsninger).

Derudover vil vi hjælpe dig til at forstærke dit personlige udtryk. På linjen vil vi forsøge at have et sprog for arkitektur og kunst, gennem samtale og præsentation. Det er vigtigt at kunne udtrykke det vi oplever både visuelt og med ord.

Arkitektur & kunst Johan Borups Højskole København

BLIKKET UD

På linjen udstiller vi i det offentlige rum og giver vores værker en virkelig kontekst i byen.  Sidst har vi i samarbejde med DAC udstillet foran det nye BLOX. Det er vores måde at gå i dialog med byen på.

Vi finder inspiration i byen og landskabet omkring os. Det gør vi gennem stedspecifikke analyser og registreringer, samt at besøge de aktuelle udstillinger som Københavns museer og gallerier tilbyder. Vi forsøger at forstå stedet eller kunstens ånd og forholde os til den, i den nutid vi befinder os i. Vi bruger disse oplevelser til bedre at forstå og i høj grad danne os en mening om vores omgivelser. Vi får også inspiration og indblik gennem besøg af gæstelærere der indvier os i deres personlige forståelse af kunst, arkitektur og kultur.

 

DAC-Johan Borups Hojskole - arkitektur

Optagelsesprøver

I den periode hvor hjemmeopgaven for KOT optagelsesprøve til KADK Arkitektskolen og Arkitektskolen Aarhus 2019 bliver offentliggjort, vil vi koncentrere os om at løse arkitekturopgaven. Fra idé til dokumentation af din proces. Så har du ambitioner om at søge ind på en af arkitekt skolerne, kan du bruge opgaven som ansøgning, og ellers giver opgaven dig også en dybere indsigt i arkitektur.

Arkitektur & kunst Johan Borups Hojskole

Undervisere

Den daglige undervisning står Dicki, Lea og Sofie for.

DICKI LAKHA / Linjeleder

Dicki er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Hun har arbejdet med både film, teater og arkitektur. Hun arbejder derfor indenfor en bred kunstnerisk forståelse af arkitektur og er ikke bange for at arbejde på tværs af kunstarter.  Dicki arbejder som arkitekt for kunstner Malene Landgreen med stedsspecifikke udsmykninger og udstillinger.

Sofie højgaard hansen

Sofie er i gang med sit sidste år af sin kandidat på Kunstakademiets arkitektskole i København. Sofie mener at det at skabe arkitektur, er at skabe rum og universer folk kan træde ind i. Rum og universer kan skabes i mange forskellige medier – derfor arbejder hun altid i det medie, der skaber det stærkeste univers og fortælling, senest fiktionstekster, foto og skulptur. Hun har arbejdet på interiørtegnestuen Spacon & X, Henning Larsen Architects i både Danmark og Hong Kong samt assisteret scenograferne Christian Friedländer og Maja Ziska.

ALBERT GRØNDAHL

Albert Grøndahl er uddannet billedkunstner med en BA fra FAMU i Prag, Ecole Nationale Supérieure de Photographie i Arles og en MFA ved Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen. Hans kunstneriske arbejde udgår ofte med et fotografisk udgangspunkt som udspilles i et område for teknisk eksperimentering, men også som et analytisk greb, der kan forhøre og formidle. Ved siden af sin kunstneriske praksis driver han udstillingsstedet og tidsskriftet Magasin Lotus på Frederiksberg, samt filmklubben Blå Time ved Kunsthal Charlottenborg.

 

Dicki-Lahka-Johan-Borups
Dicki Lahka
Sofie-Højgaard-Johan-Borups-Højskole
Sofie Højgaard
Albert Grøndahl Johan Borups Højskole
Albert Grøndahl

GÆSTEUNDERVISERE

Du kommer også til at møde en række spændende gæsteundervisere. Tidligere har vi haft besøg af:

Kato Hiroshi, japansk arkitekt

Julian Toldam Juhlin, scenograf

Anne Sofie Madsen, designer

Kunstnergruppen Superflex

Jokum Rohde, forfatter

Anika Lori, kunstner

Mikkel Johnsen, kunstner

Studio Fountainhead