fbpx

Arkitektur & Kunst

Arkitektur & kunst Johan Borups Højskole

om arkitektur & kunstlinjen

På linjen for Arkitektur & Kunst arbejder vi i feltet mellem arkitektur og kunst. Vi undersøger, hvor de to fag mødes og hvad der sker i det møde. Arkitektur begrænses ofte til at forstås som bygninger – på Arkitektur & Kunst arbejder vi med arkitektur som et blik i eller en tilgang til verdenen, der kan tage mange former – tegning, skulptur, installation og scenografi. Vi arbejder med forskellige metoder, der fremmer den abstrakte tænkning og hjælper til at forstå og afkode rum samt give form. På Arkitektur & Kunst vil du blive præsenteret for forskellige måder at arbejde og opstille et koncept – en bred vifte af måder at styre og udvikle sin kunstneriske proces.

Vi arbejder analogt på linjen, da vi mener, at det er vigtigt at lære sig tektonik, materialitet og forstå et virkeligt fysisk rum. Desuden tilfører den førte hånd altid personlighed og karakter, modsat computeren.
TILMELDING

“Vi arbejder med forskellige metoder, der fremmer den abstrakte tænkning og hjælper til at forstå og afkode rum samt give form.”

WORKSHOPS & færdigheder

Igennem de forskellige workshops vil vi arbejde med alt fra teknisk arkitekturtegning til mere skulpturelle og installatoriske projekter. Det gør vi gennem forskellige materialer med forskellige teknikker.

Du vil bl.a. opnå færdigheder i:

Tegning (både retvinklet projektion og abstrakt/konceptuel tegning).

Opmåling og modelbygning. Kompleks rumlig tænkning (forståelse for metode og opstilling af koncepter).

Grafiske færdigheder, der vil hjælpe dig til at fremhæve fortællingen i dine projekter.

Byggepraktiske færdigheder (installations- og støbeworkshop) og materialeforståelse (materialets natur, muligheder og begrænsninger).

Derudover vil vi hjælpe dig til at forstærke dit personlige udtryk. På linjen vil vi forsøge at have et sprog for arkitektur og kunst, gennem samtale og præsentation. Det er vigtigt at kunne udtrykke det vi oplever både visuelt og med ord.

Arkitektur & Kunst Johan Borups Højskole

REFUGIErejse

Hvert semester tager vi på refugierejse. Refugierejsen bruger vi på at arbejde kunstnerisk med vores fag, udvikle vores fællesskab og som en mulighed for fordybelse og arbejdsro. Vi tager afsted med vores linje, nogle semestre sammen med en anden linje. Vi rejser lokalt med tog eller bus f.eks. til de smukke danske øer, klostre, gårde, residencies eller i shelter.

Arkitektur & kunst Johan Borups Højskole Refugietur
Refugietur til Holland. Vår22

BLIKKET UD

På linjen udstiller vi i det offentlige rum og giver vores værker en virkelig kontekst i byen. Sidst har vi i samarbejde med DAC udstillet foran det nye BLOX. Det er vores måde at gå i dialog med byen på.

Vi finder inspiration i byen og landskabet omkring os. Det gør vi gennem stedspecifikke analyser og registreringer, samt at besøge de aktuelle udstillinger som Københavns museer og gallerier tilbyder. Vi forsøger at forstå stedet eller kunstens ånd og forholde os til den, i den nutid vi befinder os i. Vi bruger disse oplevelser til bedre at forstå og i høj grad danne os en mening om vores omgivelser. Vi får også inspiration og indblik gennem besøg af gæstelærere der indvier os i deres personlige forståelse af kunst, arkitektur og kultur.

 

DAC Arkitektur & kunst Johan Borups Højskole

Undervisere

DICKI LAKHA / Linjeleder

Dicki Lakha er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og arbejder i krydsfeltet mellem arkitektur, kunst og det iscenesatte. Dicki har arbejdet med det iscenesatte rum gennem forestillinger som: Apollonian Circles, Solastalgia og udstillingen Infinite Deep af David Lynch. Derudover står hun bag publikationen “En Ledsager i Stedssansning” i samarbejde med Madeleine Käte McGowan og Copenhagen Architecture Festival. Hun undersøger rum og sted gennem et scenografisk blik, hvor taktilitet, stemning og symbolik flettes sammen til et udtryk. Dicki er til daglig leder på Arkitektur & Kunst-linjen.

Dicki Lakha. Foto: Sara Amrani Johan Borups Højskole Arkitektur & kunst
Dicki Lakha

GÆSTEUNDERVISERE

Du kommer også til at møde en række spændende gæsteundervisere. Tidligere har vi haft besøg af:

Kato Hiroshi, japansk arkitekt
Julian Toldam Juhlin, scenograf
Anne Sofie Madsen, designer
Kunstnergruppen Superflex
Jokum Rohde, forfatter
Sofie Højgaard Hansen, arkitekt
Anika Lori, kunstner
Mikkel Johnsen, kunstner
Studio Fountainhead
Francesca Astesani, kurator
Julie Lecuelle, landskabsarkitekt
Jens Rønholt Schmidt, arkitekt og kunstner
Rasmus Thue, arkitekt
Martin Marker, arkitekt
Jacob Billesbølle, arkitekt
Madeleine Kate McGowan, kunstner