fbpx

Mentorelev på Johan Borups Højskole

Johan Borups Højskole find et værelse

Er du ung mellem 17 1/2 og 25 år, uden ungdomsuddannelse, med behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse? Så har du mulighed for at få tilknyttet en fast mentor, som tager hånd om dig og fungerer som din personlig vejleder og sparringspartner.

Visitering fra kommunen
Ønsker du at tage et semester under mentorordningen her på Johan Borups Højskole, skal du i første omgang selv kontakte den kommunale ungeindsats som du er tilknyttet. Det er nemlig kommunen der sørger for visitering og udarbejdelse af uddannelsesplan. Når dette er godkendt gælder nedenstående forløb for dig.

Mentorelev, dit forløb
Når du er optaget som elev med mentorordning her på Johan Borups Højskole, inviteres du til en samtale med vores mentor inden opstart på skolen. Her vil I tale om behov, forventninger og begynde at tale om din handlingsplan for dit ophold her på skolen.
Herefter mødes du med din mentor efter behov, oftest er dette cirka 1-2 gange om måneden. På disse samtaler vil I tale ud fra handlingsplanen tale om målsætninger for dit ophold på skolen.
Til sidst i forløbet vil I tale om livet efter højskole eksempelvis uddannelse, arbejde eller andre muligheder.

Skriftlig aftale
Når du er optaget på skolen, skal mentor og elev i fællesskab udarbejde en skriftlig aftale for dit forløb her på skolen. Aftalen skal indeholde dit forløb på skolen, samt hvordan der følges op. Ved behov tages der kontakt til ungevejleder i den kommunale ungeindsats med henblik på at revidere i uddannelsesplanen.

Desuden forventes det at:
• Mentoren holder tæt kontakt med dig som elev.
• Du mødes med din mentor inden semesteret starter.
• Der udarbejdes en individuel handlingsplan for dig, her tages udgangspunkt i den allerede eksisterende.
• Du og din og mentor mødes fx 1-2 gange om måneden.
• Ved behov er mentoren og UU-vejlederen i dialog.
• Ved slutningen af højskoleopholdet holder du og din mentor et evalueringsmøde, med henblik på, hvad der skal ske for dig efter højskolen. Her kan UU-vejlerederen inviteres efter behov.

Johan Borups Højskoles mentor
Vores mentor, Mie, underviser til dagligt her på skolen og er klar til at støtte og vejlede dig med at opnå de mål, der er sat i uddannelsesplanen. Mie er desuden uddannet jurist med speciale i menneskerettigheder. Hun har i mange år arbejdet for organisationen Gadejuristen, og arbejder i dag for Stenbroens Jurister, som er en retshjælp for hjemløse, stofafhængige, sexarbejdere og andre særligt udsatte, der lever deres liv på gaden.