fbpx

Vores historie

Johan Borups Hojskole vores historie

Ved Frederiksholms Kanal i København. Med udsigt til Christiansborg. Her ligger Johan Borups Højskole i et smukt palæ fra midten af 1700-tallet.

Johan Borups Højskole er en klassisk højskole, men også en særlig højskole, da den ikke ligger ude på landet, men midt i den myldrende millionby. I over hundrede år var Johan Borups den eneste byhøjskole.

Da Johan Borup stiftede skolen i 1891, ønskede han, at den skulle hjælpe storbyens “herrer og damer” med at “finde sig til rette i den moderne verden”. Det gælder stadig.

“Da Johan Borup stiftede skolen i 1891, ønskede han, at den skulle hjælpe storbyens “herrer og damer” med at “finde sig til rette i den moderne verden”. Det gælder stadig”

JOHAN BORUP

Johan Borup, født 1853, var af jødekristen slægt. Hans morbror var Ernst Trier, stifter af Vallekilde Højskole. Borup tog teologisk embedseksamen uden at blive præst, han boede i Paris først i 1880’erne, og hjemvendt til København blev han en søgt foredragsholder og skolemand, en del af det moderne gennembrud.

Johan Borup kom i radikale kredse uden at fornægte Grundtvig, som han havde hørt på Vartov i sin ungdom. Og han var optaget af arbejderbevægelsen og hovedstadens sociale udfordringer, uden at fornægte kristendommen, som han blot ikke mente, at en byhøjskole kunne bygge på. Johan Borups nøgleord var “det moderne” og selv om skolen har rundet de 125 år, er den moderne verden stadig lige udfordrende – såvel for den enkelte som for samfundet.

Johan Borup Johan Borups Højskole Vores historie
Johan Borups Højskole Vores historie

DET BARCHMANNSKE PALÆ

Det smukke palæ er bygget af Justitsråd Jacob Barchmann omkring 1750, formentlig med Philip de Lange som arkitekt. Da Johan Borup købte palæet i 1920, blev de gamle bygninger suppleret med en nybygget festsal tegnet af arkitekt Henning Hansen. Salen blev hurtigt et centrum i byens kulturliv, Carl Nielsen skrev musik til den, Wilhelm Reich holdt forelæsninger i den, og billedhuggeren Einar Utzon Frank udsmykkede salen med en frise, som er et centralt udtryk for tidens vitalisme og kunstsyn.

Johan Borups Højskole - Vores historie

Ved jubilæet i 2016 tydeliggjorde skolen sin historie og sin profil ved at udvide sit navn fra “Borups Højskole” til “Johan Borups Højskole”.

Johan Borups Højskole myldrer i dag med unge mennesker fra hele Norden.