fbpx
Forstandertanker Højskolebladet

Forstandertanker

Fremtiden efter corona-krisen

Blogindlæg posted 10.06.2020

I den seneste udgivelse af Højskolebladet udgave #02-03 2020 bliver fem højskoleforstandere – heriblandt forstander Bjørn Bredal – i sektionen TENDENS bedt om at besvare et par spørgsmål vedrørende corona-pandemien og højskolelivet.

Højskolernes rolle

Bjørn bliver stillet spørgsmålet: Er der håb for, at Corona-krisen vil styrke højskolernes rolle i samfundet? Hertil svarer Bjørn, at der helt bestemt er håb. Han uddyber sit svar med følgende forklaring: ”Højskolerne har altid været med i de store vigtige debatter. Den allerførste store debat, der begrundede, at man overhovedet hittede på højskolerne, var jo spørgsmålet om, hvordan man uddanner os alle sammen til demokratiet. Demokratiet er altid i fare for at være den styreform, hvor det er de dummeste, der bestemmer. Den problemstilling har højskolen været et svar på – og skal fortsat være det. Højskolen skal prøve at gøre os alle sammen lidt mindre dumme demokrater – og derigennem få kvalificeret samtalen.”

Bjørn refererer efterfølgende til et nyt – og meget omdiskuteret emne her på Johan Borups Højskole – nemlig spørgsmålet om, hvordan vi skaber en ny form for globalisering som sidestykke til den destruktive globalisering, der længe har hærget?: ”Det er kæmpestore alvorlige problemstillinger, som alle samfund, også det danske, skal tage fat på, og selvfølgelig skal højskolebevægelsen gå ind i den samtale. Jeg er selv mest optaget af rejsenormer. Næsten alle vores elever er rygsækrejsende eller drømmer om at blive det, mens nogle få har valgt det fra af hensyn til klimaet,” skriver Bjørn.

Corona-krise og højskolebevægelse

Det sidste spørgsmål, som Bjørn bliver bedt om at besvare lyder: Kan Corona-krisen styrke højskolebevægelsen? Dette mener Bjørn, at den kan og påpeger: ”Men det kræver, at højskolebevægelsen forsøger at finde ud af, hvad det centrale for den er.”

Du kan læse hele Bjørns besvarelse i Højskolebladet. Du kan også finde flere forstandertanker her.

Bjørn Bredal
Forstandertanker Højskolebladet