fbpx

Nye Rejsende

Kunst, kultur & klima

Peter Laugesen Nye Rejsende Johan Borups Højskole

OM linjen NYE REJSENDE

Nye Rejsende er for dig, der vil udvikle og forstærke din indre rejsende og finde ud af hvilke spørgsmål, der gør dig nysgerrig og sætter dig i bevægelse. På linjen vil du lære at rejse med respekt for kultur og klima. Du vil lære at planlægge, iscenesætte og dokumentere rejsen og omdanne rejsens indtryk til kunstneriske udtryk.

Som inspiration til denne proces skal du i undervisningen på skolen møde forskellige rejsende, herunder pilgrimmen, billedkunstneren og antropologen. Derudover skal du alene, i par og som hold på en række spændende rejseøvelser og derudover på to større rejser af 1-2 ugers varighed. Som elev på Nye Rejsende udforsker du de eventyr og muligheder, der ligger i den lokale rejse og du får redskaber til at planlægge en større rejse på en bæredygtig måde.

 

 

”Den rejsende rejser altid med et bestemt mål for øje, det kan være en bestemt destination, et spørgsmål, en undersøgelse af noget ydre eller indre. Derfor kan rejsen være mange forskellige ting og dette afgøres af den der rejser.”

OM UNDERVISNINGEN

Vi skal både på endagsudflugter og forskellige typer af rejser. Du kommer til at vandre, cykle, blaffe og køre i toge og busser. Du kommer til at opleve forskellige måder at rejse på – den omflakkende flanør, vagabonden, den usynlige betragter og den respektfulde indsamler af skæbnefortællinger.

Du lærer at indsamle materiale på dine rejser – tage noter, billeder, tegne, optage lyd og video – og du kommer til at arbejde med det indsamlede materiale til at lave reportager, portrætter, fortællinger, foto, skitser, drama og deciderede kunstværker.

Du kommer til at arbejde med at møde det nye, det fremmede, det andet på en respektfuld, nysgerrig, improviserende og forstående måde.

Du kommer også til at lære en masse forskellige rejsendes værker og tanker at kende, herunder Knud Rasmussen, Dea Trier Mørch, Ai Weiwei, Marina Abramović, Suzanne Brøgger, Erika Fatland, Puk Damsgård, Jack Kerouac, Margaret Mead, Ryszard Kapuscinski, Alexander Humboldt. Derudover kommer du til at se film, opleve kunstudstillinger og læse tekster, der fokuserer på eller tager udgangspunkt i rejsen og mødet med det fremmede eller nye.

Nye rejsende Johan Borups
Nye rejsende Johan Borups

bæredygtighed

Verden er under forandring. Klimaforandringerne kræver nye måder at leve på og dermed også at rejse på. Når vi rejser ud udforsker vi de eventyr og muligheder der ligger i den lokale rejse og vi får redskaber til hvordan man kan rejse langt væk på en bæredygtig måde. Nye Rejsende er et laboratorium for den bæredygtige rejse og ikke bare til gavn for dig selv, men er også et aktivistisk og visionært indspark i den offentlige debat om hvad rejsen anno 2021 skal være.

Elena Askløf Nye rejsende Johan Borups

Nye Rejsende stikker til søs!

Som en del af efterårets semester sejler vi fra 6. til 11. september rundt i Det Sydfynske Øhav under Den Sejlende Højskoles kyndige kaptajnskab. Som elev kommer du til at skøde sejlene, slå knob, styre en kompaskurs, hale ankeret ind, føre logbog og lave skabende udforskninger på dæk og i havn. Som samlet hold rejser vi ved fælles hjælp ad søvejen mod nye horisonter på de flotte skonnerter Meta og Aron.

Nye rejsende Johan Borups

DIG SOM REJSENDE / AT BLIVE REJSENDE

Som rejsende vender du hverdagen og daglige rutiner og forpligtelser ryggen. Du går fra at være en kendt person i din egen verden, til at blive en fremmed i en ukendt verden. Derfor har den rejsende en særlig tilgang til verden. Den rejsende er åben, empatisk, interesseret, undersøgende og igangsættende. Den rejsende lader sig forme og udfordre at det fremmede og derfor er rejsen et rum for enorm læring, både om verden, mennesker, kulturer m.m., men i høj grad også om dig selv. På den måde er den rejsende hele tiden udsat for at få fordrejet, udvidet eller ødelagt sit gamle verdensbillede.

Den rejsende rejser altid med et bestemt mål for øje, det kan være en bestemt destination, et spørgsmål, en undersøgelse af noget ydre eller indre. Derfor kan rejsen være mange forskellige ting og dette afgøres af den der rejser; vedkommendes interesser, baggrund, viden, sprog, holdninger, evner, netværk m.m.

På linjen skal vi derfor arbejde med at blive ’rejsende’ og heri ligger der i høj grad at blive ’din egen rejsende’. Hvilke spørgsmål, undersøgelser, destinationer, evner drager dig og sætter dig i bevægelse? Dette er ikke altid nemt at svare på. Derfor kommer du som elev på ’Nye Rejsende’ til at møde en masse forskellige mennesker der har rejst med forskellige formål for øje; den religiøse pilgrim, dokumentaristen, fotokunstneren, billedkunstnere, musikeren, forfatteren, antropologen, landevejsstrygeren m.fl. Derudover skal du selv, i par eller med hele holdet på en lang række rejseøvelser hvor du prøver dig selv af som rejsende og finder ud af hvad der bevæger og drager dig. Vi tager på endagsudflugter og længere ture ca. 3-4 uger af semesteret. Du kommer til at lære at planlægge og realisere rejser, arbejde selvstændigt, improviserende og kreativt og du kommer til at lære at formidle rejsen og udtrykke dig med afsæt i rejsen.

Nye rejsende Johan Borups

UNDERVISERE

Du vil få undervisning af passionerede, berejste, kreative og kunstneriske undervisere. Peter Laugesen er linjeleder og har siden 2013 rejst Europa tyndt med projektet, Vores Europa. Gæsteunderviserne på Nye Rejsende består både af erfarne rejsende og berejste kunstnere.

PETER LAUGESEN

Peter Laugesen har rejst Europa tyndt med projektet Vores Europa for at interviewe, filme og skrive om den europæiske ungdomsgeneration, med særligt fokus på de aktivistiske unge. Han har været på Lesbos under flygtningekrisen i 2015, besøgt isolerede øko-samfund, interviewet neo-fascister og derudover er han en passioneret og erfaren højskoleunderviser. Vores Europa er et rejse- og formidlingsprojekt om Europa og den europæiske ungdomsgeneration. I 2014 blev Vores Europa tildelt Europa Parlamentets Charlemagne Youth Prize for det bedste ungdomsprojekt i Europa.

ELENA MARIA ASKLØF

Elena er freelance journalist, europaekspert, foredragsholder og driver projektet Vores Europa sammen med Peter. Vores Europa er et rejse- og formidlingsprojekt om Europa og den europæiske ungdomsgeneration. I 2014 blev Vores Europa tildelt Europa Parlamentets Charlemagne Youth Prize for det bedste ungdomsprojekt i Europa. Vores Europa har holdt mere en 200 foredrag for i alt mere end 25.000 danske og europæiske unge. Elena er på barsel i efteråret 2021.

 

Peter Laugesen Johan Borups Højskole
Peter Laugesen
Elena Askløf
Elena Askløf