fbpx

Nye Rejsende

Kunst, kultur & klima

OM linjen NYE REJSENDE

På Nye Rejsende kommer du til at gå på en kunstnerisk linje, hvor du lærer at omdanne dine indtryk til kunstneriske udtryk.  På linjen skaber vi dokumentarisk arbejde ud fra fælles og individuelle rejser.  Vi arbejder med fotografi, video, lyd og tekst. Igennem fortællinger stiller vi spørgsmål og søger det usete med afsæt i personlige, levende skildringer af steder og karakterer som er en del af det verdensbillede, der omgiver os.

Vi definerer dette felt ud fra din personlige nysgerrighed, dine sanser og alt det der sætter dig i bevægelse henimod den indre og ydre rejse. Er du en Ny Rejsende, vil du udvikle og forstærke dit kendskab til dig selv i relation til dine omgivelser i en kunstnerisk skabelsesproces i konstant bevægelse, både på skolen og på den fysiske rejse.

På Nye Rejsende er vi ikke defineret af et specifikt fag. Vi arbejder i et tværfagligt kunstnerisk rum og vi beskæftiger os med: Motiv, Subjektivitet og Historiefortælling, som er båret af et dokumentarisk, kunstnerisk og visuelt antropologisk blik. I dette rum er vi interesseret i at placere et frit udtryk i bevægelse mellem dine drømme, fakta og fiktionen.

Du vil blive undervist i at arbejde med analog og digital fotografi, video, lyd og tekst, disse værktøjer bruger du i din skabelsesproces, både på skolen og på rejsen, og du vil blive udfordret i hvordan dette yderligere kan gradbøjes, formes og forandres i nye medier.

Du vil lære at blive en skabende rejsende, du vil lære at planlægge, realisere og dokumentere store og små rejser. I et semester kommer du både til at rejse på egen hånd og som en del af klassens samlede hold. Nye Rejsende rejser med respekt for klimaet, hvilket betyder at vi rejser langsomt og lokalt i Nordeuropa, vi rejser til fods, med båd, cykel og tog. Vi rejser med respekt for kultur og mennesker, hvilket betyder, at vi fokuserer på det respektfulde møde, en humanistisk udveksling, og vi undersøger etik og ejerskabet over de fortællinger, der opstår undervejs..

”Er du en Ny Rejsende, vil du udvikle og forstærke dit kendskab til dig selv i relation til dine omgivelser i en kunstnerisk skabelsesproces i konstant bevægelse, både på skolen og på den fysiske rejse.”

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen på Nye Rejsende består i at være ”ude” og ”hjemme på skolen”.

Vi rejser i begyndelsen af semestret i vores nærområder og vi forbereder og realiserer 3-4 rejser af 5-7 dages varighed. På nogle af rejserne rejser vi sammen, og du bliver stillet en bunden opgave, mens du på andre rejser selv bestemmer destinationen og formatet for dit skabende arbejde. Ved semestrets afslutning indleder vi afgangsprojektet, som vil være det længste forløb. Her forbereder, planlægger og skaber du selv en større rejse under vejledning af dine undervisere. Materialet, som du har skabt på rejsen, vil indgå som et selvstændigt værk i det fælles afgangsprojekt.

Når vi er på skolen, er vi en del af et aktivt, inspirerende og kunstnerisk miljø. I undervisningen på skolen tilegner vi os kunstneriske værktøjer, metoder og strategier igennem opgaver. Dette spirer et grundlag for den viden og faglighed, som vi tager med os på rejsen.  Vi italesætter og bearbejder vores hjemvendte materiale til en kunstnerisk form, og på skolen drager vi inspiration i form udsyn og indblik: På skolen har vi et trygt rum for den dybe, personlige og faglige samtale, og vi danner et perspektiv bestående af film, litteratur, kunsthistorie, udstillingsbesøg, foredrag, besøg af gæstelærere samt besøg i både det kunstneriske og akademiske miljø. På skolen laver vi løbende udstillinger, fremvisninger og oplæsninger med det materiale vi skaber undervejs.

Tidligere elever har bl.a. skabt fotografiske essays i København, rejst til Lapland for at skrive postkort, til Jylland for at udforske barndommens land, lavet kortfilm i Poznan og til islandske bjergområder for at udforske folkesagn.

Nye rejsende Johan Borups
Nye rejsende Johan Borups

Underviser

Albert Grøndahl

Albert Grøndahl er uddannet billedkunstner med en BA fra FAMU i Prag, Ecole Nationale Supérieure de Photographie i Arles og en MFA ved Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen. Ved siden af sin kunstneriske praksis driver han udstillingsstedet og tidsskriftet Magasin Lotus på Frederiksberg, samt filmklubben Blå Time ved Kunsthal Charlottenborg.

JULIE STOKKENDAL

Julie Stokkendal arbejder som forfatter, oversætter og underviser i kreativ skrivning. Hun debuterede i 2019 med romanen ‘Dagene’ og har siden udgivet hybridbogen ‘Drømmelaboratoriet’ og gendigtet bl.a. Yahya Hassan og Nanna Storr-Hansen til norsk. Julie har studeret litteraturvidenskab på Københavns Universitet samt kreativ skrivning på Skrivekunstakademiet i Hordaland og har tidligere arbejdet freelance som bl.a. forlagskonsulent og anmelder af børnelitteratur. Hun er oprindeligt norsk, men har boet i København siden hun selv var elev ved Johan Borups Højskole i 2009.

 

albert grøndahl nye rejsende Johan Borups Højskole
Julie Stokkendal

bæredygtighed

Verden er under forandring. Klimaforandringerne kræver nye måder at leve på og dermed også at rejse på. Når vi rejser ud, udforsker vi de eventyr og muligheder, der ligger i den lokale rejse, og vi får redskaber til hvordan man kan rejse langt væk på en bæredygtig måde. Nye Rejsende er et laboratorium for den bæredygtige rejse og ikke bare til gavn for dig selv, men er også et aktivistisk og visionært indspark i den offentlige debat om hvad rejsen anno 2022 skal være.

Nye rejsende Johan Borups

DU ER REJSENDE

Som rejsende vender du hverdagen og daglige rutiner og forpligtelser ryggen. Du går fra at være en kendt person i din egen verden, til at blive en fremmed i en ukendt verden. Derfor har den rejsende en særlig tilgang til verden. Den rejsende er åben, empatisk, interesseret, undersøgende og igangsættende. Den rejsende lader sig forme og udfordre at det fremmede og derfor er rejsen et rum for enorm læring, både om verden, mennesker, kulturer m.m., men i høj grad også om dig selv. På den måde er den rejsende hele tiden ude på at få fordrejet, udvidet eller udfordret sit gamle verdensbillede.

Af Alberte Egeberg Clausen, Nye Rejsende
Af Alberte Egeberg Clausen
Nye rejsende Johan Borups

Tidligere UNDERVISERE & gæsteundervisere

Du kommer også til at møde en række spændende gæsteundervisere, tidligere har vi haft besøg af:

Joachim Vædele og Kristian Hansen
Elena Askløf og Peter Laugesen (Vores Europa)
Bjørn Harvig
Jan Bringø Bachmann
Charlotte Haslund Christensen
Dicki Lakha
Gry Bagøien
Madeleine Kate McGowan