fbpx

Nye Rejsende

Kunst, kultur & klima

Peter Laugesen Nye Rejsende Johan Borups Højskole

OM linjen NYE REJSENDE

Nye Rejsende er for dig, der vil udvikle og forstærke din indre rejsende og finde ud af hvilke spørgsmål, der gør dig nysgerrig og sætter dig i bevægelse.

På linjen lærer du at blive en skabende rejsende. Du lærer at planlægge, realisere og dokumentere store og små rejser. Du lærer også at omdanne rejsens indtryk til kunstneriske udtryk. Som en del af forløbet vil du blive undervist i at filme, fotografere, skrive, tegne og arbejde med lyd. Du kommer både til at rejse på egen hånd og som samlet hold i løbet af forløbet.

Nye Rejsende rejser med respekt for klimaet, hvilket betyder at vi rejser langsomt og lokalt i Nordeuropa, og at vi ikke flyver. Vi rejser med respekt for kultur og mennesker, hvilket betyder, at vi fokuserer på det respektfulde møde, den gode samtale og på hvem der har ejerskab over de fortællinger, der opstår undervejs.

”På linjen lærer du at blive en skabende rejsende. Du lærer at planlægge, realisere og dokumentere store og små rejser. Du lærer også at omdanne rejsens indtryk til kunstneriske udtryk.”

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen på Nye Rejsende består af forberedelsen og realiseringen af 3-4 rejser af 5-7 dages varighed. På nogle af rejserne, rejser vi sammen og du bliver stillet en bunden opgave, mens du på andre rejser selv bestemmer destinationen og formatet for dit skabende arbejde. Tidligere elever er blandt andet rejst til Lapland for at skrive postkort, til Jylland for at udforske barndommens land og til området omkring Oslo for at undersøge lyden af Norge.

I løbet af semestret får vi besøg fra gæsteundervisere og berejste kunstnere, der vil inspirere og give sparring. Derudover beskæftiger vi os blandt andet med rejsens historie, interviewteknik, sansning, historiefortælling, projektledelse og vi undersøger forskellige typer af rejsende, herunder antropologen, vagabonden, kunstneren og aktivisten.

 

Nye rejsende Johan Borups
Nye rejsende Johan Borups

bæredygtighed

Verden er under forandring. Klimaforandringerne kræver nye måder at leve på og dermed også at rejse på. Når vi rejser ud udforsker vi de eventyr og muligheder der ligger i den lokale rejse og vi får redskaber til hvordan man kan rejse langt væk på en bæredygtig måde. Nye Rejsende er et laboratorium for den bæredygtige rejse og ikke bare til gavn for dig selv, men er også et aktivistisk og visionært indspark i den offentlige debat om hvad rejsen anno 2022 skal være.

Elena Askløf Nye rejsende Johan Borups
Nye rejsende Johan Borups

DU ER REJSENDE

Som rejsende vender du hverdagen og daglige rutiner og forpligtelser ryggen. Du går fra at være en kendt person i din egen verden, til at blive en fremmed i en ukendt verden. Derfor har den rejsende en særlig tilgang til verden. Den rejsende er åben, empatisk, interesseret, undersøgende og igangsættende. Den rejsende lader sig forme og udfordre at det fremmede og derfor er rejsen et rum for enorm læring, både om verden, mennesker, kulturer m.m., men i høj grad også om dig selv. På den måde er den rejsende hele tiden ude på at få fordrejet, udvidet eller udfordret sit gamle verdensbillede.

Nye rejsende Johan Borups

UNDERVISERE

Du vil få undervisning af passionerede, berejste, kreative og kunstneriske undervisere. Peter Laugesen er linjeleder og har siden 2013 rejst Europa tyndt med projektet, Vores Europa. Gæsteunderviserne på Nye Rejsende består både af erfarne rejsende og berejste kunstnere.

PETER LAUGE

Peter har siden 2013 rejst Europa tyndt med projektet Vores Europa sammen med sin partner Elena Maria Askløf. Det har de gjort for at interviewe, filme og skrive om den europæiske ungdomsgeneration, med særligt fokus på de aktivistiske unge. De har blandt andet været på Lesbos under flygtningekrisen i 2015, besøgt isolerede øko-samfund og interviewet neo-fascister i Frankrig og Polen. Derudover driver de sammen et kunstnerrefugium på Fyn.

ELENA MARIA ASKLØF

Elena er en berejst foredragsholder og sammen med Peter Lauge har hun skabt projektet Vores Europa. Vores Europa er et rejse- og formidlingsprojekt om Europa og den europæiske ungdomsgeneration. I 2014 blev Vores Europa tildelt Europa Parlamentets Charlemagne Youth Prize for det bedste ungdomsprojekt i Europa. Derudover driver hun et kunstnerrefugium på Fyn sammen med sin partner, Peter Lauge. Elena er på barsel i efteråret 2021.

 

Peter Laugesen Johan Borups Højskole
Peter Lauge
Elena Askløf
Elena Askløf

Tidligere gæsteundervisere

Madeleine Kate McGowan, kunstner og filmskaber
Emil Midé Erichsen, kaptajn og historiefortæller
Adda Elling, filminstruktør
Charlotte Haslund Christensen, fotograf
Mads Bjørn Lundsgaard, journalist med passion for reportageradio
Naja Schønemann, billedkunstner og musiker
Emil Krog, billedkunstner
Bjørn Harvig, berejst forfatter
Peter Palluth Andersen, kunstner
Gry Bagøien, lydkunstner
Joachim Vædele, sejlende historiefortæller
Kristian Hansen, sømand og arkitekt
Jan Bachmann, kunstner og grafisk designer
Albert Grøndahl, billedkunstner og fotograf
Dicki Lakha, arkitekt