fbpx

Nye Rejsende

Kunst & fortælling

OM linjen NYE REJSENDE

På Nye Rejsende kommer du til at gå på en kunstnerisk linje, hvor du lærer at omdanne dine indtryk til kunstneriske udtryk. På linjen skaber vi kunstnerisk og dokumentarisk arbejde ud fra fælles og individuelle rejser. Via fortællinger stiller vi spørgsmål og søger det usete med afsæt i personlige, levende skildringer af steder og mennesker vi møder på vores små og store rejser. Vi tager udgangspunkt i din personlige nysgerrighed, dine sanser og alt det der sætter dig i bevægelse henimod den indre og ydre rejse. Er du en Ny Rejsende, vil du udvikle og forstærke dit kendskab til dig selv i relation til dine omgivelser i en kunstnerisk skabelsesproces i konstant bevægelse, både på skolen og på den fysiske rejse.

På Nye Rejsende er vi ikke defineret af et specifikt fag. Vi arbejder i et tværfagligt kunstnerisk rum og vi beskæftiger os med motiv, subjektivitet og historiefortælling, som er båret af et dokumentarisk, kunstnerisk og visuelt antropologisk blik. I dette rum er vi interesseret i at placere et frit udtryk i bevægelse mellem dine drømme, fakta og fiktion.

Du vil blandt andet blive undervist i at arbejde med fotografi, video, lyd og tekst. Disse værktøjer bruger du i din skabelsesproces, både på skolen og på rejsen, og du vil blive udfordret i hvordan dette yderligere kan gradbøjes, formes og forandres i nye medier.

Du vil lære at blive en skabende rejsende, du vil lære at planlægge, realisere og dokumentere store og små rejser. I løbet af et semester kommer du både til at rejse på egen hånd og som en del af klassens samlede hold. Nye Rejsende rejser med respekt for klimaet, hvilket betyder at vi rejser langsomt og lokalt i Skandinavien og/eller Nordeuropa, vi rejser til fods, med båd, cykel og tog. Vi rejser med respekt for kultur og mennesker, hvilket betyder, at vi fokuserer på det respektfulde møde, en humanistisk udveksling, og vi undersøger etik og ejerskabet over de fortællinger, der opstår undervejs.

TILMELDING

”Er du en Ny Rejsende, vil du udvikle og forstærke dit kendskab til dig selv i relation til dine omgivelser i en kunstnerisk skabelsesproces i konstant bevægelse, både på skolen og på den fysiske rejse.”

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen på Nye Rejsende består i at være ”ude” og ”hjemme på skolen”.

Vi rejser i begyndelsen af semestret i vores nærområder og i vores by. På nogle af rejserne rejser vi sammen, hvor du bliver stillet en bunden opgave, mens du på andre rejser alene og selv bestemmer destinationen og formatet for dit skabende arbejde. Ved semesterets afslutning indleder vi afgangsprojektet, som vil være det længste forløb. Her forbereder, planlægger og skaber du selv en større rejse under vejledning af dine undervisere. Materialet du skaber på rejsen, vil indgå som et selvstændigt værk i det fælles afgangsprojekt.

Når vi er på skolen, er vi en del af et aktivt, inspirerende og kunstnerisk miljø. I undervisningen på skolen tilegner vi os kunstneriske værktøjer, metoder og strategier igennem opgaver. Dette danner et grundlag for den viden og faglighed, som vi tager med os på rejsen. Vi italesætter og bearbejder vores materiale til en kunstnerisk form. På skolen skaber vi sammen et trygt rum for den dybe, personlige og faglige samtale. Vi laver vi løbende udstillinger, fremvisninger og oplæsninger med det materiale vi skaber undervejs.

Tidligere elever har bl.a. skabt fotografiske essays i København, rejst til Lapland for at skrive postkort, til Jylland for at udforske barndommens land, lavet kortfilm i Poznan og til islandske bjergområder for at udforske folkesagn.

Nye rejsende Johan Borups Højskole
Nye rejsende Johan Borups Højskole

UnderviserE

Albert Grøndahl

Albert Grøndahl er uddannet billedkunstner med en BA fra FAMU i Prag, Ecole Nationale Supérieure de Photographie i Arles og en MFA ved Royal Academy of Fine Arts i Antwerpen. Ved siden af sin kunstneriske praksis driver han udstillingsstedet og tidsskriftet Magasin Lotus på Frederiksberg, samt filmklubben Blå Time ved Kunsthal Charlottenborg. Albert står bag bogen A City Behind the Forest, som omhandler en fortælling om det psykiatriske miljø på Aarhus Psykiatrisk Hospital, 1852-2018, udgivet Witty Books, IT, 2021. Projektet har videreført den offentlige udsmykning Hortus Conclusus, 2022, på Museum Ovartaci, her er tale om etableringen af en have som skal ledes og drives af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Projektets research er sket under ophold på Det Danske Institut i Rom og opførelsen støttet af Statens Kunstfond. I 2022 havde Albert soloudstillingen ‘Things Fall Apart; The Centre Cannot Hold’, på Brigade Gallery på Vesterbro.

JULIE STOKKENDAL

Julie Stokkendal er forfatter, oversætter og underviser, uddannet i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet samt i kreativ skrivning fra Skrivekunstakademiet i Hordaland. Hun debuterede med romanen ‘Dagene’ i 2019, og har siden udgivet hybridbogen ‘Drømmelaboratoriet’, samt essays og noveller. Hun har desuden gendigtet Yahya Hassan og Nanna Storr-Hansen til norsk, og har bl.a. arbejdet som forlagskonsulent, litteraturkritiker og med børnelitteratur.

 

albert grøndahl nye rejsende Johan Borups Højskole
Julie Stokkendal Johan Borups Højskole Nye rejsende

bæredygtighed

Verden er under forandring. Klimaforandringerne kræver nye måder at leve på og dermed også at rejse på. Når vi rejser ud, udforsker vi de eventyr og muligheder, der ligger i den lokale rejse, og vi får redskaber til hvordan man kan rejse langt væk på en bæredygtig måde. Nye Rejsende er et laboratorium for den bæredygtige rejse og ikke bare til gavn for dig selv, men er også et aktivistisk og visionært indspark i den offentlige debat om hvad rejsen anno 2022 skal være.

Nye rejsende Johan Borups Højskole

DU ER REJSENDE

Som rejsende vender du hverdagen og daglige rutiner og forpligtelser ryggen. Du går fra at være en kendt person i din egen verden, til at blive en fremmed i en ukendt verden. Derfor har den rejsende en særlig tilgang til verden. Den rejsende er åben, empatisk, interesseret, undersøgende og igangsættende. Den rejsende lader sig forme og udfordre at det fremmede og derfor er rejsen et rum for enorm læring, både om verden, mennesker, kulturer m.m., men i høj grad også om dig selv. På den måde er den rejsende hele tiden ude på at få fordrejet, udvidet eller udfordret sit gamle verdensbillede.

Af Alberte Egeberg Clausen, Nye Rejsende Johan Borups Højskole
Af Alberte Egeberg Clausen

Tidligere UNDERVISERE & gæsteundervisere

Du kommer også til at møde en række spændende gæsteundervisere, tidligere har vi haft besøg af:

Joachim Vædele og Kristian Hansen
Elena Askløf og Peter Laugesen (Vores Europa)
Bjørn Harvig
Jan Bringø Bachmann
Charlotte Haslund Christensen
Dicki Lakha
Gry Bagøien
Madeleine Kate McGowan
Sara Troense
Laurits Flensted-Jensen
Andrea Pontoppidan
Frederik Tillitz