fbpx

Nye Rejsende

Kunst, kultur & klima

OM linjen NYE REJSENDE

På Nye Rejsende kommer du til at gå på en kunstnerisk linje, hvor du lærer at omdanne dine indtryk til kunstneriske udtryk.  På linjen skaber vi dokumentarisk arbejde ud fra fælles og individuelle rejser.  Vi arbejder med fotografi, video, lyd og tekst. Igennem fortællinger stiller vi spørgsmål og søger det usete med afsæt i personlige, levende skildringer af steder og karakterer som er en del af det verdensbillede, der omgiver os.

Vi definerer dette felt ud fra din personlige nysgerrighed, dine sanser og alt det der sætter dig i bevægelse henimod den indre og ydre rejse. Er du en Ny Rejsende, vil du udvikle og forstærke dit kendskab til dig selv i relation til dine omgivelser i en kunstnerisk skabelsesproces i konstant bevægelse, både på skolen og på den fysiske rejse.

På Nye Rejsende er vi ikke defineret af et specifikt fag. Vi arbejder i et tværfagligt kunstnerisk rum og vi beskæftiger os med: Motiv, Subjektivitet og Historiefortælling, som er båret af et dokumentarisk, kunstnerisk og visuelt antropologisk blik. I dette rum er vi interesseret i at placere et frit udtryk i bevægelse mellem dine drømme, fakta og fiktionen.

Du vil blive undervist i at arbejde med analog og digital fotografi, video, lyd og tekst, disse værktøjer bruger du i din skabelsesproces, både på skolen og på rejsen, og du vil blive udfordret i hvordan dette yderligere kan gradbøjes, formes og forandres i nye medier.

Du vil lære at blive en skabende rejsende, du vil lære at planlægge, realisere og dokumentere store og små rejser. I et semester kommer du både til at rejse på egen hånd og som en del af klassens samlede hold. Nye Rejsende rejser med respekt for klimaet, hvilket betyder at vi rejser langsomt og lokalt i Nordeuropa, vi rejser til fods, med båd, cykel og tog. Vi rejser med respekt for kultur og mennesker, hvilket betyder, at vi fokuserer på det respektfulde møde, en humanistisk udveksling, og vi undersøger etik og ejerskabet over de fortællinger, der opstår undervejs..

”Er du en Ny Rejsende, vil du udvikle og forstærke dit kendskab til dig selv i relation til dine omgivelser i en kunstnerisk skabelsesproces i konstant bevægelse, både på skolen og på den fysiske rejse.”

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen på Nye Rejsende består i at være ”ude” og ”hjemme på skolen”.

Vi rejser i begyndelsen af semestret i vores nærområder og vi forbereder og realiserer 3-4 rejser af 5-7 dages varighed. På nogle af rejserne rejser vi sammen, og du bliver stillet en bunden opgave, mens du på andre rejser selv bestemmer destinationen og formatet for dit skabende arbejde. Ved semestrets afslutning indleder vi afgangsprojektet, som vil være det længste forløb. Her forbereder, planlægger og skaber du selv en større rejse under vejledning af dine undervisere. Materialet, som du har skabt på rejsen, vil indgå som et selvstændigt værk i det fælles afgangsprojekt.

Når vi er på skolen, er vi en del af et aktivt, inspirerende og kunstnerisk miljø. I undervisningen på skolen tilegner vi os kunstneriske værktøjer, metoder og strategier igennem opgaver. Dette spirer et grundlag for den viden og faglighed, som vi tager med os på rejsen.  Vi italesætter og bearbejder vores hjemvendte materiale til en kunstnerisk form, og på skolen drager vi inspiration i form udsyn og indblik: På skolen har vi et trygt rum for den dybe, personlige og faglige samtale, og vi danner et perspektiv bestående af film, litteratur, kunsthistorie, udstillingsbesøg, foredrag, besøg af gæstelærere samt besøg i både det kunstneriske og akademiske miljø. På skolen laver vi løbende udstillinger, fremvisninger og oplæsninger med det materiale vi skaber undervejs.

Tidligere elever har bl.a. skabt fotografiske essays i København, rejst til Lapland for at skrive postkort, til Jylland for at udforske barndommens land, lavet kortfilm i Poznan og til islandske bjergområder for at udforske folkesagn.

Nye rejsende Johan Borups
Nye rejsende Johan Borups

bæredygtighed

Verden er under forandring. Klimaforandringerne kræver nye måder at leve på og dermed også at rejse på. Når vi rejser ud, udforsker vi de eventyr og muligheder, der ligger i den lokale rejse, og vi får redskaber til hvordan man kan rejse langt væk på en bæredygtig måde. Nye Rejsende er et laboratorium for den bæredygtige rejse og ikke bare til gavn for dig selv, men er også et aktivistisk og visionært indspark i den offentlige debat om hvad rejsen anno 2022 skal være.

Nye rejsende Johan Borups

DU ER REJSENDE

Som rejsende vender du hverdagen og daglige rutiner og forpligtelser ryggen. Du går fra at være en kendt person i din egen verden, til at blive en fremmed i en ukendt verden. Derfor har den rejsende en særlig tilgang til verden. Den rejsende er åben, empatisk, interesseret, undersøgende og igangsættende. Den rejsende lader sig forme og udfordre at det fremmede og derfor er rejsen et rum for enorm læring, både om verden, mennesker, kulturer m.m., men i høj grad også om dig selv. På den måde er den rejsende hele tiden ude på at få fordrejet, udvidet eller udfordret sit gamle verdensbillede.

Nye rejsende Johan Borups

Tidligere UNDERVISERE & gæsteundervisere

Peter Laugesen & Elena Askløf (Vores Europa)
Madeleine Kate McGowan, kunstner og filmskaber
Emil Midé Erichsen, kaptajn og historiefortæller
Adda Elling, filminstruktør
Charlotte Haslund Christensen, fotograf
Emil Krog, billedkunstner
Bjørn Harvig, berejst forfatter
Peter Palluth Andersen, kunstner
Gry Bagøien, lydkunstner
Joachim Vædele, sejlende historiefortæller
Kristian Hansen, sømand og arkitekt
Jan Bachmann, kunstner og grafisk designer
Albert Grøndahl, billedkunstner og fotograf
Dicki Lakha, arkitekt