fbpx

Samtykkeerklæring & behandling af persondata

PERSONDATA

Jeg har på tilmelding til højskoleopholdet oplyst følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger eller særlige kostvaner. Disse oplysninger opbevares af skolen frem til mit ophold er afsluttet, hvorefter de vil blive slettet.

afmeldingsregler

Afmelding skal ske skriftligt til: borups@borups.dk

Afmelding fra lange hold: Hvis du efter at have takket ja til din plads på Johan Borups Højskole, ønsker at afmelde dig semesteret gælder følgende: Afmelder du dig 1. juni eller derefter for efterårssemesteret/ 1. november eller derefter for forårssemesteret, betales fuld ugepris for fire uger efter ophør, og alle rabatter bortfalder. For ophold under 12 uger er ugeprisen 1700.-kr. For ophold over 12 uger er ugeprisen 1400 og vi vil herudover lave en individuel vurdering af udgifter, vi allerede har haft til materialer, entre og studietur. Din tilmelding er bindende og afbud kan kun ske skriftligt til  borups@borups.dk

Afmelding fra ugekurser: Efter modtagelse af e-mail fra Johan Borups højskole om optagelse på kurset kan du afmelde dig uden beregning den efterfølgende uge. Ved framelding senest en måned før kursusstart returneres kursusgebyret fratrukket 500 kr. i administrationsgebyr. Det samlede kursusgebyr returneres med 50% ved framelding mindst 14 dage før kursusstart. Ved framelding mindre end 14 dage før kursusstart eller udeblivelse fra kurset returneres kursusgebyret ikke. Ved sygdom refunderes deltagergebyret ved forevisning af lægeerklæring.

Markedsføring

Jeg giver hermed samtykke til at videoer og fotos, enten som situationsbilleder eller portrætbilleder, podcasts og andre lydoptagelser, der bliver produceret i løbet af højskoleopholdet, må offentliggøres til digital markedsføring for Johan Borups Højskole f.eks. på Johan Borups hjemmeside, facebooksider, YouTube kanal, Instagram profil eller lignende. Desuden giver jeg samtykke til markedsføring på tryksager, som f.eks. nyhedsbrev, velkomstfolder eller andet eksternt målrettet informativt materiale. Du kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til de brug af persondata og markedsføring skriftligt.

Desuden giver jeg samtykke til markedsføring på tryksager, som f.eks. nyhedsbrev, velkomstfolder eller andet eksternt målrettet informativt materiale.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til  brug af persondata og markedsføring skriftligt.