fbpx

gæstelærer på forfatterlinjen

seks hurtige til schnack

 

Nyhed posted 05.02.2019

Forfatterlinjen på Johan Borups Højskole har i tre uger den danske forfatter og forlægger Asger Schnack som gæstelærer. Vi har i den forbindelse taget en lynrunde med seks hurtige spørgsmål om blandt andet poesiens rolle og hvorfor mennesket bør lukke poesien ind i sit liv.

 

Af Mervan Erdem & Uzma Akbari, elever på Forfatterlinjen og journalistik-valgfaget

 

Hvad inspirerer dig til at skrive?

”Det er en kombination af det levede liv og så forskellige kunstneriske udtryk. Alle mennesker stifter bekendtskab med verden igennem nogle filtre af kunst, og for mit vedkommende har det i høj grad været musikken og malerkunsten, som udover selve den udgivne poesi, har haft skelsættende betydning for min måde at skrive på.”

 

Hvad mener du er poesiens rolle i samfundet?

“Jeg vil mene, at poesien optager en stor rolle i livet generelt og endnu nærmere, i samfundet selv. Godt nok har poesien ikke en direkte overført politisk betydning på en måde, hvor at der udkommer en digtsamling og så bliver hele samfundet pludselig ændret. Sådan vil det ikke være, men poesien har alligevel en forvandlende kraft, og det er netop igennem denne forvandling, at poesiens sprog kan smitte af, sådan så forvandlingen også finder sted hos læseren. Man kan således argumentere for at poesien har en åbnende funktion, som kan komme til at spille ind på samfundsmæssige forhold i gældende perioder. Det har betydning, hvordan folk tænker og føler, for hvordan de så også vælger at handle i samfundet. Det er tale om en indirekte funktion, som gør det forkert at afskrive poesien og dens funktion i samfundet, hvilket der jo desværre er nogen som har tendens til at gøre.”

 

Hvordan har du brugt poesien i dit eget liv?

 “Poesien er noget som jeg simpelhent har beskæftiget mig med i hele mit liv. Selve det at skrive blev essentielt for mig allerede i en meget tidlig alder, og jeg tager det meget seriøst som en kunstnerisk handling. Jeg har lagt stor vægt på digtsamlinger i mit forfatterskab, da poesien er der hvor det hele startede for mig, og det føles derfor som det mest nærliggende.”

 

Hvilken af dine egne bøger ville du anbefale folk at starte med, hvis man skulle have en interesse for at dykke ned i din verden af poesi?

“Det er et utroligt svært spørgsmål at svare på, men hvis jeg absolut skulle, så ville jeg umiddelbart fremhæve de to følgende værker i særdeleshed. Det første værk er ‘Essays’ med undertitlen ‘Et langt digt’, som blev udgivet af forlaget Gladiator i 2015, og er en samling af det, jeg vil kalde for digteriske essays, samlet igennem 40 år. Bogen er let tilgængelig i den forstand at den tager udgangspunkt i alle mulige emner om livet, som alle mennesker har et forhold til. Dernæst så vil jeg anbefale ‘Treklang’ som blev genudgivet i 2011 af forlaget A Ducksoup Book, og er den bog som jeg selv vil betragte som værende mit hovedværk og vigtigste poetiske biddrag.”

 

Tre bøger du ville tage med på en øde ø?

“Den Blå Drage – Aage Marcus

Illuminationerne – Arthur Rimbaud

Tao Te King – Lao-tse”

 

Her til sidst, et godt råd til andre der har en håbefuld poet gemt i sig?

“Dem, der er vedholdende, er dem, der vil det.”

 

Du kan læse mere om Asger Schnack her.