fbpx

Paneltalk, performances, åben scene & radiobio

Kulturnatten 2022

Fredag 14. oktober kl. 18-23
Mød Johan Borups Højskole og Center for Kunst & Mental Sundhed til Kulturnatten, når vi inviterer indenfor i højskolens smukke palæ ved Frederiksholms Kanal.

PROGRAM

18.00-19.00 Dørene åbner
19.00-20.00: ÅBEN SCENE v. Center for Kunst & Mental Sundhed
20.00-20.45 Panelsamtale om KUNST & SUNDHED
21.00-22.00: PERFORMANCES / Johan Borups Højskole
Hele aftenen: Radiobiograf / HOSPITALSRADIO
Udstilling: ‘HOLD JER VÆK FRA VORES BÆNK’
Udstilling: NYE REJSENDE
____________________________________________
18.00 Dørene åbner
Mød værter fra Johan Borups Højskole og fra Center for Kunst & Mental Sundhed
___________________________________________

Kl. 19- 20: ÅBEN SCENE

v. Center for Kunst & Mental Sundhed
• Forfatter Claus Handberg med Sofie Rosengren
• Forfatter Trisse Gejl med Pernille og Olivia
• CKMS ansatte Emelie Josefin + Claus Poulsen
• Forfatter Anna Rieder (inkl. deltagere fra fortsættergruppen)
• Forfatter Karen Fastrup
Introduktion og facilitering:
Trisse Gejl og Anéh Hajdu
Se mere på ckms.dk og her: https://youtu.be/OO0kKhTOn_M
DEN STORE SAL
_________________________________________

Kl. 20.00-20.45: Panelsamtale om KUNST & SUNDHED

Center for Kunst & Mental Sundhed giver et indblik i centrets arbejde og erfaring med deltagerfokusrede workshops – panelet består af brugere, kunstnere og co-terapeuter)
• Claus Poulsen og Sofie Rosengren har levet erfaring fra psykiatrien
• Danser og koreograf, Sebastian Kahr Rasmussen som underviser på Johan Borups og CKMS
• Forfatter Trisse Gejl underviser skrivegrupper i CKMS
• Psykiatrisk overlæge Birgit Bundesen er grundlægger af CKMS og co-terapeut
• Anéh Hajdu faciliterer samtalen
________________________________________

Kl. 21-22: PERFORMANCES /Johan Borups Højskole

Scenekunst performance v. Teater & Scenekunst HÖST 2022 / Johan Borups Højskole

På scenekunstlinjen arbejder eleverne med at udvikle deres evner hver især, til at skabe sit eget kunstneriske materiale. De arbejder med modet til at turde dele ud af sig selv – sine idéer og tanker. I fællesskab skaber de et trygt rum, hvor der er plads til at kunne fejle, udforske og blive set. På linjen interesserer de sig for spørgsmålene og dykker ned i tvivlen. Undervisningen er bygget op omkring workshops og udvikler elevernes færdigheder indenfor både den traditionelle og eksperimentelle scenekunst gennem selvstændige og ensemblebaserede projekter. Alt sammen med det overordnede mål at styrke den enkeltes personlige og kunstneriske udvikling som skabende skuespiller og scenekunstner. Instrueret af: Piet Gitz-Johansen og Mie Larsen

Performance v. Dans & Improvisation HÖST 2022 / Johan Borups

På faget dans og improvisation etablerer vi et levende og kropsligt rum, hvor alle kan være med. Vi insisterer på dansen som et rum, hvor man kan være sig selv og bidrage med alt, hvad man er. I timerne tager vi udgangspunkt i improvisationspraksisser som Gaga og kontaktimprovisation, men inkluderer også teknikker fra den moderne dans, release teknik og floor work. Desuden arbejder de med elementer af åndedrætsarbejde, meditation og body-work. Gennem disse praksisser arbejder de med dansen som et undersøgende rum, der kan åbne op for kreative processer og lede til nye kropslige erkendelser. Instrueret af: Sebastian Kahr Rasmussen
_________________________________________

HOSPITALSRADIO:

Hospitalsradio er en serie podcasts produceret i og af Center for Kunst og Mental Sundhed – med en satellit på lukket afdeling på Psykiatrisk Center Amager.
Hospitalsradio er så at sige et kollektivt kunstprojekt, som formidler psykiatrisk samtalekunst i et gæstfrit rum, hvor fremmede mødes i en ligeværdig samtale. Hospitalsradio giver stemme til det tavse, det indespærrede, det tabubelagte, og tilføjer derfor flere nuancer til den offentlige samtale om psykisk lidelse, tabu og stigmatisering. Gæsterne kan være andre psykiatribrugere, kendte kulturpersonligheder, politikere eller klinikere.
Hospitalsradio inkluderer viljen til at rumme uenighed og strid. Det behøver ikke være entydigt eller klart, hvem der er gæst eller vært, hvem der er syg eller rask, ”normal” eller ”ikke-normal”.
Et udvalg af podcastsne kører i loop hele aftenen. DEN LILLE BIOGRAF
__________________________________________

Udstilling: Hold jer væk fra vores bænk”

En udstilling der er et resultat af en tur Arkitektur og Kunstlinjen på Johan Borups har været på til Nakskov.
De valgte at tage til det udkantsdanmark vi snakker om, men som mange aldrig har besøgt.
Et sted er aldrig et blankt lærred.
Et sted holder på utallige fortællinger, stemmer,
tider, myriader af økologier, sammenvævede
fler-artede fællesskaber og kampe.
Et sted er levende, dynamisk, sanseligt,
atmosfærisk og meget mere end en scenografi for menneskers liv.
Steder kan gøre nogle utilpas, og andre steder kan helbrede.
Et sted, der for nogle står i forfald, kan for
andre fremstå som en modnet skønhed.
At alle steder er forbundne er en realitet,
vi i høj grad indser i denne tid.
Et sted langt væk fra os kan gennem en sommerfugls
manglende vingeslag, en tabt krig eller en
ødelæggende tørke have en stor indflydelse
på vores helt nære livsverden.
Dette er indledningen til en bog der præsenterer den metode de benyttede sig af i Nakskov.
En metode som er udviklet af kunstner & spekulativ designer Madeleine Kate McGowan og arkitekt & scenograf Dicki Lakha , og med den gik de ud med et særligt blik for måske at finde stedets væsen.
Metoden er en række spørgsmål, invitationer, meditationer som fungerer som værktøj for at sanse et sted. Eleverne trak hver dag en række spørgsmål/meditationer som de gik ud og besvarede igennem foto, tekst og tegning.
Se udstillingen og bogen ‘En Ledsager i Stedssansning’ af Madeleine Käte McGowan, som også kan købes på aftenen.
_______________________________________

Udstilling: Nye Rejsende

Med en sansende nysgerrighed har eleverne på faget ’Nye Rejsende’ omdannet indtryk til kunstneriske udtryk i både den indre og ydre rejse.
Udstillingen er et laboratorie i proces, et kunstnerisk rum hvor vi frit placerer et udtryk i bevægelse mellem det stedspecifikke, intuitionen, vores drømme, fakta og fiktionen.
Nye Rejsende er et ekspeditionsfag, hvor vi bevæger os ud i byens rum og lommer. På Nye Rejsende skabes dokumentarisk arbejde ud fra fælles og individuelle ekspeditioner. Vi arbejder med fotografi, video, lyd og tekst.
Gennem fortællinger stilles der spørgsmål og det usete søges med afsæt i personlige, levende skildringer af steder og karakterer, som er en del af det verdensbillede der omgiver os.
_________________________________________
Det er muligt at købe drikkevarer i baren.
Adgangsforhold og tilgængelighed:
Salen i vores smukke gamle palæ er desværre ikke tilpasset så kørestolsbrugere, barnevogne og gangbesværede kan komme rundt. Vores sal ligger i trappeniveau under gadeplan, og toiletter ligger på 1. sal.
Indgang med kulturpasset