fbpx

debat

deltagelse, demokrati og rettigheder i en digital verden

Blogindlæg posted 27.04.2022

Fredag den 22. april blev der sendt live fra salen på Johan Borups Højskole, hvor Nyt Europa, en masse højskoleelever fra bl.a. Johan Borups, Vrå og Silkeborg og andre europæere deltog i debat om deltagelse, demokrati og rettigheder i en digital tid.

Der blev diskuteret, hvorfor og hvordan unge skal lyttes til, og hvordan adgangen til demokratisk praksis skal udfolde sig i de kommende år. Unge er i dag på forkant med den digitale verden, og med bevidstheden om, hvordan digitaliseringen bringer både muligheder og udfordringer, blev der diskuteret, hvordan EU-lovgivning og -initiativer kan sikre den demokratiske deltagelse blandt unge og styrke unges rettigheder.

gense debatten

Del 1: Åbning og paneldiskussion v. Richard Walakira, Regitze H Rohlfing-Frederiksen og Lauren Mason

Konferencen blev åbnet af dagens moderator Lykke Friis og direktør for Alliance of Democracies Foundation Jonas Parello-Plesner. Dernæst fulgte en paneldiskussion mellem Richard Walakira (Alliance of Democracies Foundation), Regitze H Rohlfing-Frederiksen (ph.d. ved Københavns Universitet) og Lauren Mason (European Youth Forum) om udfordringerne ved basale rettigheder og sikkerhed i en digital sfære.

Del 2: Workshop og politisk paneldiskussion v. Morten Løkkegaard, Mikkel Vinter og Martin Ruby

Anden halvdel af programmet bød på workshoparbejde under tematikkerne “Deltagelse i beslutningtagning”, “Rettigheder og love”, “Demokratisk infrastruktur – techplatforme”, “Adgang til demokrati (online)” og “Misinformation og hate speech”. Der-næst en præsentation af workshoparbejdet sammen med en paneldiskussion mellem Morten Løkkegaard (Renew), Mikkel Vinter (Digital Kritik) og Martin Ruby (Meta).

2022 er European Year of Youth, hvor Nyt Europa sætter fokus på at styrke unges deltagelse i beslutningsprocesser i EU. Unge europæere står over for udfordringer, der påvirker både deres nuværende og fremtidige liv. Det drejer sig bl.a. om ungdomsar-bejdsløshed, skiftende arbejdsmarkeder, klima- og økologiske kriser. Samtidig er der tegn på håndgribelige udfordringer for europæiske unges livskvalitet på områder som personlige ret-tigheder, friheder og valg; inklusion; adgang til videregående uddannelse; og i at navigere i den voksende digitale sfæ-re. COVID-19 har ikke kun fremhævet, men forstærket disse udfordringer. Kort sagt, er det nu tid for de unge til at få deres stemme hørt – men det er også tid til, at politikere og andre interessenter lytter.

TILBAGE TIL KANALEN