fbpx

Den Humanitære Højskoledag

Flyt Verden med MSF og Johan Borups Højskole

11. november 2023

Ved årets Humanitære Højskoledag: Flyt Verden sætter Læger uden Grænser og Johan Borups Højskole fokus på, hvordan klimaforandringerne skaber humanitære og sundhedsmæssige udfordringer – og hvad løsningerne er.

Sammen med en lang række danske og internationale forskere, klima-eksperter, aktivister og humanitære og klima-organisationer inviterer vi dig til at deltage i vores heldagsprogram fyldt med forskellige oplæg, paneldebatter og interaktive sessioner om klimaforandringernes humanitære konsekvenser, så som fejlernæring, epidemier, fordrivelse og konflikter.

Vi glæder os til at se dig og sammen blive klogere på klimaforandringernes humanitære- og sundhedsmæssige udfordringer.

 

TILMELD DIG HER

 

PROGRAM

09:30-10:00: Check in

10:00-10:30: Velkomst og dagens program

10:30-11:00: Øjenvidneberetning fra Pakistan: Når klimakatastrofen rammer

11:00-11:30: Åbningstale om Danmarks rolle i den globale klimakamp

11:30-12:30: Det store billede: Hvad ved vi om de humanitære og sundhedsmæssige konsekvenser af klimaforandringerne?

Igennem en række eksperter vil deltagerne blive introduceret til dagens tema. Vi vil få indblik i viden og data om, hvordan mennesker liv og sundhed bliver påvirket af ekstreme vejrfænomener, skiftende sygdomsmøstre, fødevareusikkerhed og vandmangel – og hvordan klimaforandringer påvirker fordrivelse, konfliktdynamikker samt humanitære kriser.

12:30-13:30: Frokost

13:30-13:45: Fysisk aktivitet og bevægelse

13:45-14:00: Introduktion til 3 “Deep Dive” sessioner: Kom tættere på klimaforandringernes konsekvenser

14:15-15:15: Deep Dive Sessions

Deltagerne kan vælge mellem tre spor, hvor de møder en ekspertgruppe på tæt hold og kan gå i interaktiv dialog om nogle af de helt store udfordringer, som den humanitære sektor møder og som bliver forværret af klimaforandringerne. Sporene er:

  1. Klimakrise, fødevarekrise og sundhedskrise
  2. Vand, sanitet og hygiejne – en forudsætning for sundhed
  3. Klimaets konsekvenser for konflikt og fordrivelse

15:15-15:45: Kaffe-pause

15:45-16.30: Udstilling og dialog: En grøn humanitær sektor?

Deltagerne vil her kunne se og “røre” ved nogle af de opfindelser og innovative tiltag, som den humanitære sektor har taget til sig for både selv at blive grønnere – men også bedre at kunne tilpasse sig til at håndtere kriser, der bliver forværret af klimaforandringerne. Igennem en udstilling kan du tale med eksperter og lære om nogle af de innovative tiltag.

16:30-17:30: Paneldebat om vejen fremad: Løsninger og anbefalinger i vejen til og efter COP28

Vi er to uger før COP28, hvor der skal diskuteres sundhed, nødhjælp og fødevareusikkerhed ud over de store dagsordener omkring CO2 Reduktion, Globale tilpasningsmål og tab og skader. Her vil vi samle op på dagen og tage alle anbefalinger med videre til en række aktører, som vil være til stede i Dubai og kunne tage snakke videre der.

17:30-17:45: Afslutning og tak for dag

18:00-19:00: Vi byder på et glas – og du kan møde nogle af MSF udsendte fra projekter, der har set klimakrisen tæt på

Deltagerne kan møde nogle af MSF’s International Mobile Staff (IMS), som har arbejdet på projekter, hvor klimaforandringerne begynder at bide. Her vil du høre deres personlige historie og motivation for at arbejde med humanitært arbejde. Du kan stille spørgsmål og interagere. Baren vil være åben.

BAGGRUND

Klimakrisen er også en sundheds- og humanitær krise. Verdenssundhedsorganisationen WHO definerer klimaforandringerne som den enkeltstående største sundhedstrussel, som menneskeheden står overfor.

Læger uden Grænser er også vidne til, hvordan klimaforandringerne – med temperatur- og havniveaustigninger – rammer udsatte og marginaliserede mennesker hårdest, forværrer uligheden i adgang til sundhedsydelser samt øger de humanitære behov globalt. Vi ser vektorbårne sygdomme på nye tidspunkter og nye steder, vi ser fejlernæring grundet tilbagevendende fødevarekriser – og vi ser menneskeliv sat på spil af hyppige naturkatastrofer og levegrundlag, der smuldrer. Som humanitær organisation responderer vi og andre organisationer med humanitære indsatser ved disse katastrofer og kriser, men med de drastisk øgede behov er spørgsmålet, hvor langt vores ressourcer strækker?

Sammen med Johan Borups Højskole sætter Læger uden Grænser fokus på, hvordan klimaforandringerne skaber humanitære og sundhedsmæssige udfordringer – og på hvad løsningerne er. Sammen med en lang række danske og internationale forskere, klimaeksperter, aktivister og klima- og humanitære organisationer vil Den Humanitære Højskoledag være fyldt med forskellige oplæg, paneldebatter og interaktive sessioner om klimaforandringernes humanitære konsekvenser, så som fejlernæring, epidemier, fordrivelse og konflikter.

Dagen finder steder i opløbet til COP28 i Dubai, hvor sundhed, nødhjælp samt fødevaresikkerhed og fejlernæring for første gang figurer på det officielle program. Vi spørger ind til, hvad den danske position til disse dagsordener er – og hvad vi kan håbe på at få ud af dette globale event for at adressere sundhedskonsekvenserne og de humanitære konsekvenser af klimakrisen.