fbpx

TÆNKETANKEN

Valgfag

Vi kan faktisk gøre noget

Tænketanken er et politisk fag, hvor vi skal forsøge at gøre op med den politiske afmagt, man så let gribes af, når man følger med i nyhederne. Udgangspunktet for faget er, at vi faktisk kan gøre nogetHelt konkret skal vi sætte spørgsmålstegn til samfundets indretning – fx hvorfor arbejder vi? Hvorfor bor vi som vi gør? Hvorfor kan vi ikke leve i overensstemmelse med planeten? – Og bagefter turde at opstille radikale og utopiske alternativer. Tænketanken er med andre ord et fag, der insisterer på, at aktivisme er andet og mere end at købe økologisk i sit supermarked og betale årskontingent til Dyrenes Beskyttelse.

"Tænketanken er med andre ord et fag, der insisterer på, at aktivisme er andet og mere end at købe økologisk i sit supermarked og betale årskontingent til Dyrenes Beskyttelse."

hvordan gør vi?

Sammen skal vi opbygge en organisation, en tænketank, hvor tænkning og handling kan smelte sammen. Vi skal lave manifest og sørge for, vi bliver hørt. Hvad emnet og indholdet af tænketanken skal være, er det jer, eleverne, der bestemmer. Det afgørende er, at genopdage hvad vi i fællesskab kan udrette i individualismens tidsalder.

Tænketanken valgfag Johan Borups Hojskole

ET EKSEMPEL FRA TÆNKETANKEN:

På sidste hold valgte vi at lave en arbejdskritisk tænketank, hvor vi satte spørgsmålstegn ved, hvorfor vi alle arbejder så meget, som vi gør – på trods af at vi er både rigere og mere stressede end nogensinde før. Vi læste arbejdskritisk litteratur, diskuterede arbejdets rolle i samfundet med udgangspunkt i vores egne erfaringer med job og præstationspres, fik besøg af Eskil Halberg, der har skrevet den arbejdskritiske bog, Roden til alt ondt, og vi udarbejdede et hårdtslående manifest imod arbejdets kolonisering af vores liv. Herefter begyndte vi at diskutere forskellige aktionsformer og udarbejdede vores egen strategi. Vi plastrede byen til i bannere (se billedet) og skabte derigennem opmærksomhed om vores Instagram profil, @Femtentimer, hvor man kunne læse vores manifest. På den måde skabte vi en del opmærksomhed om sagen og nåede ud til en række mennesker, vi ellers ikke kunne have fået fat på.